Imsdalen


Imsdalen er et høytliggende, trangt skogdalføre i Stor-Elvdal kommune, Hedmark og Ringebu kommune, Oppland. Gjennom dalen renner Imsa, som kommer fra Ringebu østfjell.

Beboerne i den øvre delen av dalen tilhører Ringebu kommune, men er uten veiforbindelse med resten av kommunen i vinterhalvåret