Velkommen til Imsdalen

Imsdalen er et glimrende rekreasjonsområde, i området finnes rovdyr som rev,  jerv, gaupe, ulv, og streif av bjørn. Det jaktes på elg, rein, rype og hare, av andre dyreslag kan jeg nevne hjort, rådyr, mink, mår og bever. Norges nasjonalfugl, fossekallen stortrives også her.
Fisken som finnes i sjøene her er ørret, vanlig størrelse ca. 150-350 gram, men
det slenger også større slamper for den som har tålmodighet.

For vinteren 15-16 så vil du kunne finne noe informasjon om når veien brøytes her. Du er også velkommen til å legge inn status på veien når du har vært nede i dalen.

Legg igjen en kommentar