Imsdalsveien – Gjeldene bomtakster

Imsdalsveien starter ved Frisveien på Hirkjølen og slutter ved fylkesgrenen syd for dammen ved søre sjøen.

Bomsatser

Gjennomkjøring bil fra Friisveien                                             Kr. 150,-
Gjennomkjøring campingvogn fra Friisveien                         Kr. 200,-
Strekningen Friisvegen-fylkesgrensa                                      Kr. 70,-
Motorsykkel                                                                                 Kr. 35,-
Årsavgift hytte-eiere                                                                   Kr. 600,-
Avgift for grunneiere som ikke er medlemmer i vegen        Kr. 800,-
Elgjaktlag – Imsdalen Sør                                                           Kr. 2000,-
Elgjaktlag – Åsdalstangen A og B                                              Kr. 750,- *2
Elgjaktlag – Reinsfjell                                                                  Kr. 1500,-
Sesongkort (ny i 2013)                                                               Kr. 600,-

Legg igjen en kommentar