Alle bilder og all tekst som finnes på disse sider ( www.imsdalen.no/ims ) tilhører Helge Huse og Harald Huse (der ikke annet er oppgitt),

...... og skal ikke under noen omstendighet publiseres på noen måte uten samtykke av oss. (se åndsverksloven.)


©Rettigheter