Farvel til Butangen

Skrevet av Anton Solheim 26/9-1951

På den skogkledte strand
ved det speilblanke vann
skuer Butangens øye møt øst.
Det er hyggeleg å bo
især når man er to
som kan rekke hinannen en trøst.

Den ligg for seg selv
mellom tinner og hvelv
godt gjemt ifra verden derute,
men ofte det hender
det går noen venner
som tar veien herom på sin rute.

Og da blir det stas
med litt kaffeslaberas
og en pjolter på toppen av det hele,
da settes det igang
med prat og med sang
i samklang med radioens tale.

Men kort er en sommer
og høsten den kommer
med mørke og netter så lange
og truende skyer
forbi her ned flyer
så en ensom kan føle seg bange.

Nu tar jeg farvel
med buen her i kveld
og reiser til dalen i nord,
men på gjensyn igjen
når solen skinner hit hen
over ruter og sjøer og jord.

Da kommer jeg att
og på fisken tar fatt
der hvor ørreten spretter og går,
men dvel nu i ro
da ingen her skal bo
takk og tusen takk for i årSangen om Ormsætra

Skrevet av Leif Hovde sommeren 1930

Imellom gamle gråe fjell
ei seter ligg i bjørkehell
så og fager, frisk og bli
med fuglesang i dal og li

Ein morgen her når sola sprett
du kjenner de så glad og lett
Det dufter søtt fra skog og kve
det syng og let fra haug og tre

Trast ned i dalen Orma renn
du hører sus og song frå den
Sjå topper rundt med varder på
og over alt - ein himmel blå

Hør lokk og raut og bjelleklang
fra her og der på setervang
Det kua er som nå slepp ut
og dreg seg opp mot skar og nut

Og så går sol bak Vola ned
og kvelden kjem med ro og fred
Da søv du inn så fri i sinn
med vinden bles om nut og tind


Toppen av siden


Denne siden er laget av Imsdalen Webdesign DA ansvarlig: Helge Huse