Tjerne - Veslehessen - Huset - Krokbakken - Finnset - Øvre Ims-Enden - Nedre Ims-Enden - Hirkjølen - Ormsætra - Rundhalla - Fampsætra - Mikkelslåa - Storfjellstua - Skjerdingen - Åsdalssætra - Skolen i Imsdalen - Storfjellsætra - HelaksætraTjerne

IMSDALSGÅRDEN SØNDRE (TJERNE)
Gårdsnummer 125, bruk nummer 3
Gården første gang bosatt i 1683 av Olav Halvorsen Vestgård fra Stor-Elvdal. Eier, Kåre Huse 1933 - sønn til Harald Huse 1895-1969 og Marie Haugen 1897-1965, gift 1964 med Erna Selvnes, Agdenes i Sør-Trøndelag 1940 - datter til Ole Selvnes 1903-1996 og Solveig Selvnes 1913-2003.
Sønn 1: Harald 1964, barn: Sunniva 1991, Mathias 1992
Sønn 2: Helge 1970, barn: Miriam Kristine 2004, Johanna Marie 2004.

Andre søsken: Morits 1927, Paul 1929 og Magne 1936IMSDALSGÅRDEN NORDRE (TIDLIGERE VESLEHESSEN)
Gårdsnummer 125, bruk nummer 4
Under folketellinga i 1875 bodde Iver Nilsen og Marit Engebretsdatter i Veslehessen. Det har ikke vært hus her siden omkring 1900. Tidligere forpaktet av Gudbrand Hallum gift med Embjørg. Eiere Morits 1927, Paul 1929 og Magne Huse 1936. Desverre fins det ikke noen hus eller bilder av husene igjen.

Imsdalsgarden Nordre (Veslehessen)

Toppen av siden

Huset

HUSET (ØVERGÅRD)
Gårdsnummer 125, bruk nummer 5
Gården har vært i familien i tre generasjoner. Eier, Hallvar Huset 1915 - sønn til Hans Huset 1880-1969 og Gunda Mytting 1882-1975, gift 1973 med Eva Marit Messundtstad, Stange i Hedmark 1942 - datter til Nils Messundtstad 1913-1995 og Elida Kjærnli 1913
Sønn : Hans Brynjulf 1976

Andre søsken: Gudveig 1906, Mattias 1909, Margit 1911, Svein 1914, Astrid 1916, Erik 1919, Mari 1921, Grim 1922, Søren 1925 og Egil 1928KROKBAKKEN
Gårdsnummer 125, bruk nummer 6
Gården har vært i slekta fra 1909. Eier, Gunnar Stuen - sønn til Einar Stuen 1900-1975 og Gudveig Huset 1906-1984

Andre søsken: Håvard 1924-1993, Liv 1926, Hans 1927, Magnar 1931, Brynjulf 1932, Torleif 1934 og Bjørg Marie 1943

Krokbakken

Toppen av siden

Finnset

FINNSET
Gårdsnummer 125, bruk nummer 9
Bureisningsbruk, eieren kjøpte jorda av staten 1934, solgt til KROKBAKKEN i 1964 Tidligere eier, Hallstein Stuen 1905 - sønn av Hans Stuen og Marie Løkkom, gift 1938 med Halljerd KorsslettenIMSDALEN SKOLE
Skolestue
Det ble bygd nytt skolehus i 1940, men barnetallet gikk ned slik at skolen ble nedlagt. Skolen ble før dette holdt på Ormsætra, i 9-12 uker hver sommer. Før skolen ble flyttet var det 49 barn som hadde fått all skolegang på Ormsætra og totalt 18 lærere som hadde undervist der.

Skolen i Imsdalen

Toppen av siden

Hirkjølen

HIRKJØLEN
Gårdsnummer 184, bruk nummer 2
Gården, som var lagstolsgods under Lie i Øyer, har vært i slekta fra ca. 1820. Før 1942 hadde gården matrikkelnummer 19/2 i Stor-Elvdal. Eier, Hallkjell Hirkjølen 1932-1998 - sønn til Søren Hirkjølen 1893-1976 og Ester Viktoria Jonasson, Dalarna i Sverige 1909-1941, gift 1956 med Marit Kjellaug Kjølhammar 1933, Stor-Elvdal - datter til Bjarne Kjølhamar 1909 og Asta Mathisen 1911.
Sønn 1: Halvor 1957 gift med Bodil Thoresen, barn: Karl Marius Olav August 1995 og Guro Johanne 1997
Sønn 2: Torbjørn 1959
Sønn 3: Steinar 1960STORFJELLSTUA
Kafeteria, utleie av hytter og campingvognplasser Stofjellstua kafé ble åpnet påsken 1966 (bygd sommeren 1965 av Morits). Senere er det bygget 8 hytter og campingvognplasser. Eier: Morits 1927-1999, sønn til Harald Huse 1895-1969 og Marie Haugen 1897-1965, gift 1966 med Solbjørg 1943.
Datter: Laila 1971
Sønn: Ole Johnny 1973

Andre søsken: Paul 1929, Kåre 1933 og Magne 1936

Storfjellstua

Toppen av siden

Skjerdingen Høyfjellshotell

SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL
Hotellet ligger på 850 m.o.h og har tradisjoner tilbake til 1948. 200 sengeplasser fordelt på: hotell med 120 sengeplasser, 80 sengeplasser på utleiehytter, svømmebasseng, tennisbane, alpinanlegg, naturløyper, ca. 100 km oppkjørte skiløyper, campingvognplasser.ØVRE IMS-ENDEN (LIJORDSEGGA)
Gårdsnummer 126, bruk nummer ?
Forpakter var Olaf og Ellen Borgedal. De hadde fire jenter (Kari, Åse, Eli, Olga) og seks gutter (Morten, Mauritz, Einar, Sverre, Torleif og Gjermund). Familien flyttet ut i begynnelsen av 1950-årene. Imsenden er fremdeles i familien Lunds eie

Øvre  Ims-Enden(Lijordsegga)

Toppen av siden

Bilde ikke tilgjengelig

NEDRE IMS-ENDEN (KROKBAKKEN)
Gårdsnummer 126, bruk nummer ?
I begynnelsen av 1920-årene forpaktet Johan og Gunda Dahlen stedet. De hadde fire gutter og tre jenter. Johan Dahlen ble den siste fastboende sør for Imssjøene. Han flyttet fra Enden i begynnelsen av 1950-åreneORMSÆTRA
Sæter
Tidliger sæter for storgårdene Tjerne, Nystumoen og Øvergård, senere benyttet av Imsdølene, som oppholdt seg her fra sankthans til midten av september

Ormsætra, fra Ormhugu

Toppen av siden

Rundhalla, desverre stårdet ikke hus igjen, bare tomter

RUNDHALLA
Sæter
Tjerne, Nystumoen og Øvergård hadde en avtale om sæterdrifta. Nystumoen og Øvergård skulle ligge med budskapen i Rundhalla fram til første juli, og så flytte opp til Ormsætra og ligge der til første september. Deretter skulle de flytte ned til Rundhalla igjen ut høsten. Tjerne benyttet Ormsætra hele sommerenSTORFJELLSÆTRA
Sæter/Høyfjellspensjonat
Helt siden 1600-tallet har Landet gård i Stor-Elvdal hatt sin seterdrift her, høyfjellspensjonatet sto ferdig 1881 med plass til mellom 50 og 60 gjester. Sætra var kjent for sitt gode matstell. Eiere idag er Mona og Anders Landet, Stor-Elvdal

Storfjellsætra

Toppen av siden

Fampsætra, sett fra Ormhugu

FAMPESÆTRA
Sæter
Fampesætra er etter all sannsynlighet bygd på 1600-tallet. Fampesætra ligger nå under Lijordsegga i Stor-ElvdalMIKKELSLÅA
Gårdsnummer 127, bruk nummer 1
Mikkelslåa ble benyttet som sæter for gårdene sør for Imssjøene. Nedre og Øvre Ims-Enden flyttet opp tidlig på sommeren

En av de forfallene bygningene i Mikkelslåa

Toppen av siden

Åsdalssætra

ÅSDALSÆTRA
Sæter
Åsdalsætra ble oppført først på 1800-tallet og benyttet som sæter for brukere fra Gudbrandsdalen. Sætra er godt kjent av jegere, heste- og fegjetereHELAKSÆTRA
Sæter
Sæter for bønder fra Stor-Elvdal, Åsmund Olafson Vinje passerte her i sin tid, og det var kanskje her han skrev "no ser eg ater slike fjell og dalar som i min ungdom eg såg"

Bilde ikke tilgjengelig

©Rettigheter