Sorry, your browser doesn't support Java.

Dette er bare et av mange naturskjønne utsiktspunkt i Imsdalen, se deg litt om på sidene våre og ta en tur hit i sommer. Du kan enten kjøre opp ved Imsroa i Stor-Elvdal Kommune, eller ta av Friisvegen ved Storfjellstua i Ringebu Kommune.

Imsdalen er et glimrende rekreasjonsområde, i området finnes rovdyr som rev, jerv, gaupe, ulv, og streif av bjørn. Det jaktes på elg, rein, rype og hare, av andre dyreslag kan jeg nevne hjort, rådyr, mink, mår og bever. Norges nasjonalfugl, fossekallen stortrives også her. Fisken som finnes i sjøene her er ørret, vanlig størrelse ca. 150-350 gram, men det slenger også større slamper for den som har tålmodighet.

Fiskekort kan kjøpes på Storfjellstua eller i Ringebu. For jakt på rype, hare, rein og elg må jegeren selv kontakte Ringebu Fjellstyre, Hanstadgata 2, 2630 RINGEBU, på telefon 61 28 31 12.


Finnes det flere med slekt/røtter i Imsdalen, så nøl ikke, ta kontakt med meg, eller skriv dere inn i gjesteboka.

©Rettigheter

Denne siden er laget av Imsdalen Webdesign DA ansvarlig: Helge Huse