Imsdalen


Imsdalen er et høytliggende, trangt skogdalføre i Stor-Elvdal kommune, Hedmark og Ringebu kommune, Oppland. Gjennom dalen renner Imsa, som kommer fra Ringebu østfjell.

Den øvre delen av dalen tilhører Ringebu kommune, men er uten veiforbindelse med resten av kommunen i vinterhalvåret, det er kun vintervei fra Østerdalen opp til Storfjellet. Det har ikke vært brøytet ned i Imsdalen i vintermånedene de siste årene.

Nørdre Imssjø mot gardene
Søre Imssjø
Tatt på Kleberkakken mot Imsdalsgårdene
Tatt på Kleberkakken mot nord, Åsdalssetra nede i dalen th
Solnedgang fra Friisveien
Julestemning 2019
Vinterstorm i vente..