Vegmelding

De første firehjulstrekkerne har kjørt gjennom dalen, men det ligger fortsatt bløt snø enkelte steder fra fylkesgrensen og opp til Åstbrua.
Mulig det er farbart for personbiler nærmere helgen.