Vegmelding

De første firehjulstrekkerne har kjørt gjennom dalen, men det ligger fortsatt bløt snø enkelte steder fra fylkesgrensen og opp til Åstbrua.
Mulig det er farbart for personbiler nærmere helgen.

Fylkesgrensen – gårdene

Vintersnøen ligger fortsatt langt sjøen. på det meste 30 cm (9/5). Forventer at det bedrer seg raskt hvis nattefrosten gir seg. Det er fortsatt 5-6 minus om nettene.

Fylkesgrensen 9 mai 2020
Fylkesgrensen 9 mai 2020
Ormvollene 9 mai 2020
Ormvollene 9 mai 2020
Nørdre sjøen 9 mai 2020
Nørdre sjøen 9 mai 2020