Bruer i Imsdalen

Det finnes tre bruer fra fylkesgrensen og opp til Friisvegen, de er av varierende årgang og slitasje.

BRua over Rundhella eller Åbrua

Åbrua ligger ved gårdene i Imsdalen

BRua over Åsta

Dette er den siste av de to bruene nord for sjøen. Går over Åsta.

Brua over Stuva

Bruen over Stuva, elva som renner fra nørdre sjøen til søndre