Imsdalsvegen

Den delen av Imsdalsvegen som er vårt ansvar starter ved fylkesgrensen og ender ved Friisvegen. Det blir en strekning på 17,5 km ifg google.

Har flyttet veg informasjon til Facebook, følg oss.
Klikk på veimeldinger på toppen av siden for å komme dit.

For 2021 så knuser vi grus slik at vi har for vegen. Vi kjører også ut grus og fyller de fleste hullene etter dugnadsprinsippet.

Sommeren 2020 så ble vegen overflatebehandlet med drammensslodd noe som viste seg gi en grei veg. Selvfølgelig ikke som ny veg men et løft ble det.

I 2019 besto vedlikeholdet i å fylle igjen alle hullene i vegen fra grensen og opp til Friisvegen. Det er og utført kantklipp og noe rens av grøfter i håp om å unngå skader ved neste flom av noe størrelse.

Det er lagt ned nye større stikkrenner på Ormvollen mellom sjøene og en stikkrenne som var defekt sør for Finset er skiftet.

Kontaktskjema for henvendelser om vegen