Brøyting vinteren 2023-24

VIKTIG:

Dette er en fjellvei og det kan oppstå situasjoner hvor det ikke er mulig å holde veien oppe i et kortere eller lengre tidsrom. All kjøring skjer derfor på eget ansvar. Vær oppmerksom på at det ikke brøytes før det kommet ca 10 cm snø.

Bakgrunn

Utdrag av vegens vedtekter gitt av jordskifteretten 27 september 2019:

§4, 6 avsnitt.
Veglaget har ikke plikt til å holde vegen åpen vinterstid bare av hensyn til hytteeiere. Dersom noen ønsker å brøyte vegen for egen regning skal kostnadene fordeles mellom dem som bruker vegen når den er vinterbrøytet.

§11,1 Vegavgift, 1 avsnitt, siste ledd:
Årsavgiften gjelder for barmarksesongen.

Når skal det brøytes

Fra snøfall og fram til og med 1 januar 2023 skal veien holdes åpen helt ned til gårdene.

Fra 2 januar til 31 mars skal det kun brøytes i hytteområdet på Storfjellet.

Imsdalsvegen planlegges åpnet til 22 mars 2023 ned til gårdene med forbehold om snømengde.

Gjennomføring

Ekstreme værforhold kan oppstå på fjellet slik at det er viktig at den som ferdes tar hensyn til at veien kan bli stengt i perioder med dårlig vær.

Under slike forhold brøytes det etter skjønn og beste evne. Det kan forventes at det minimum brøytes ved de tider som er mest naturlig for ankomst og avreise. Men det kan oppstå situasjoner hvor dette ikke lar seg gjøre.

HUSK: ALL KJØRING SKJER PÅ EGET ANSVAR.

Veiavgift

Flere av de som har eiendommer langs veien er med på dele utgiftene til brøyting. For de som ikke deltar i «brøytelaget» og tilfeldige besøk settes bomavgiften for vintersesongen 2023-24 til kr 450,- ved innkjøring, gyldig i 24 timer.

Vintertakst gjelder fra brøyting starter til brøyting opphører.