For eiere av fritidseiendommer

Andelseierne av Imsdalsvegen har besluttet at den gamle bommen på storfjellet skal erstattes av en mer tidsriktig løsning basert på kamera og fotografering av kjøretøyenes registreringsnummer.

Dette betyr endringer i hvem som har ansvaret for vegen og hvordan vegavgiften betales. Statskog har krevd inn avgiften fram til og med 2019. For 2020 og videre framover vil vi benytte FINTER MOBILITY AS (youpark.no) sin løsning for administrering veiavgiften. Dette betyr at du som har fritidseiendom fra Friisvegen og ned til gårdene må gå inn hos youpark og velge
«For tidsrommet 22 mars – 15 november – Fritidseiendommer»
Her kan legge du inn inntil 3 registreringsnummer og hvem du er, husk å ta med gårds og bruksnummer på eiendommen din så vi kan kontrollere dette opp mot registeret vårt.

Innkjøring til Imsdalen fra Friisvegen

Registrer du deg ikke før 21 mars vil det tilkomme en tilleggsavgift ved passering av bommen fram til du har registrert deg hos Youpark.no.

Avgiften du betaler gir deg som eier rett til å kjøre fritt fra Friisvegen og ned til fylkesgrensen med inntil 3 kjøretøy under 3,5 tonn. Når du har registrert deg hos Youpark så vil det bli manuelt godkjent av styret.

Kjøretøy utover det betaler normal passeringavgift som gjelder for 24t. Kjører en ut og inn igjen etter 24 t påløper ny avgift.

Ved eierskifte og adresseendring bes det om at informasjon om endringene sendes til veiens styre.

Med forbehold om skrivefeil