Om bomsystemet

Styret for Imsdalsvegen har besluttet å erstatte dagens manuelle løsning for innkreving av veiavgift på Imsdalsvegen. Vi har valgt forhandleren Norgesbom som leverer en kameraløsning.

For betaling : www.youpark.no

Norgesbom er et norsk system for innkreving av bompenger og leveres til kunder i hele landet. Ved passering i den automatiske bomstasjonen blir det tatt video av registreringsnummeret til den passerende bilen.

Systemet sjekker om bilen har et aktivt abonnement, eller om bilen er registrert med en automatisk betalingsmetode (registrert bankkort, Vipps ol i webportalen). Er bilen registrert med et aktivt abonnement foretar ikke systemet seg noen ting, og om bilen er registrert med en automatisk betalingsmetode, belastes denne.

Om det ikke er registrert noen automatisk betalingsmetode, eller bilen ikke har et aktivt abonnement, har bileier 48 timer på å registrere bilen / betale i kundeportalen før det evt. Sendes en faktura for passeringen til bileier. 

All fakturering av passeringer og abonnement følges opp automatisk av YouPark AS med automatisk faturautsending, inkassovarsel og evt. Inkasso.

Klart til bruk

Betalingsmetoder:
– Bileier kan registrere et bankkort som automatisk trekkes for hver passering.
– Betales det ikke på den overstående måten sendes en faktura til bileier.

Masten oppe, venter på kameramontering

Du kan registrere en brukerkonto i en webportal hvor du kan legge inn et kredittkort. Ditt kredittkort vil da belastes hver gang du har passert en NorgesBom- stasjon.

Hvis du ikke vil eller kan betale på annet vis sendes det en faktura på utestående beløp. Det vil da påløpe et fakturagebyr. Husk at du kan registrere en brukerkonto i inntil 48 timer etter du har passert bommen før det sendes ut en faktura.

Det er ingen behov for nøkler eller adgangkort da alt er basert på registreringsnummeret til bilen. Dette gjør at det bli mindre administrasjon for den som eier veien.

Monteringsgjengen på plass i bitende kald vestavind.

Legg igjen en kommentar