Hvordan fungerer bommen

I perioden 22 mars til 15 november er systemet er satt opp slik at det krever inn avgift ved passering begge veier. Men når du har passert og blitt belastet så kan du fritt passere så mange ganger du ønsker innenfor 60 timer fra første passering.
For perioden 16 november til 21 mars er løsningen endret, les mer her.

Se egen side for gjeldene avgifter.

FOR TIDSROMMET 22 MARS – 15 NOVEMBER

En passering for kjøretøy og motorsykkel

Dette er for en passering, gjelder i 60 timer fra betalingstidspunkt. Passerer du etter 60 timer vil du bli belastet for ny avgift, også ved utkjøring .
Det er ingen krav til forhåndsgodkjenning.

Det skilles mellom kjøretøy med totalvekt over og under 3,5 T.
Motorsykkel har egen avgift.

Fritidseiendommer

Abonnementet som gjelder for eiere av fritidseiendommer på Storfjellet og langs Imsdalsvegen. Abonnementet gjelder for inntil 2 kjøretøy.
Husk å skrive inn gårds- og bruksnummer (eventuelt festenummer) i kommentarboksen ved kjøp

Det er krav til forhåndsgodkjenning ved kjøp av dette abonnementet. Du vil motta en SMS når din søknad er ferdig behandlet.

Abonnement for andelseiere

Dette abonnementet er kun tilgjengelig for andelseiere på Imsdalsvegen. Det gis anledning til å registrere inntil 3 kjøretøy på abonnementet.

Det er krav til forhåndsgodkjenning ved kjøp av dette abonnementet. Du vil motta en SMS når din søknad er ferdig behandlet.

FOR TIDSROMMET 16 NOVEMBER – 22 MARS

Det planlegges med å brøyte ned til Imsdalen (gårdene) til over nyttår. Derfra og frem til fredag før påske brøytes kun så langt hytteeierne på Storfjellet ønsker det. Veien planlegges åpnet til påske ned til gårdene.

Medlemmer av brøytelaget vil ikke bli belastet for avgift ved passering av bommen, det er satt av mulighet for å har inntil 4 kjøretøy pr eiendom.

Ordningen med vinterbrøyting er frivillig og vi er avhending av at det er interesse for å delta slik at kostnadene kan fordeles noe.

De som ikke deltar i denne frivillige ordningen betaler engangsavgift ved passering.

KONTAKTSKJEMA

Benytt kontaktskjemaet ved spørsmål, vi svarer normalt i løpet av en virkedag eller to, antageligvis raskere.