Veiavgift

Gjeldende veiavgifter fra 22 mai 2020

Vær oppmerksom på at engangsavgiften belastes begge veier, man har 170 timer / en uke som man kan kjøre før man blir belastet for neste avgift, uansett retning.

Avgiften gjelder for strekningen fylkesgrensen – Friisvegen, ikke betalt avgift belastes med fakturagebyr etter 48 timer fra passering av Youpark og faktura sendes ut derfra.

For tidsrommet 22 mars - 15 November:
- Engangsavgift for kjøretøy under 3,5t gyldig i 170 t/en uke 135,-
- Engangsavgift for kjøretøy over 3,5t gyldig i 170 t/en uke 250,-
- Sesongkort fritidseiendommer, 3 kjøretøy under 3,5t *, ** 1000,-
- Sesongkort, 2 kjøretøy under 3,5t 1000,-
For tidsrommet 15 november - 22 mars: (Ikke deltagere i brøytelaget)
- Engangsavgift for kjøretøy (kun innpassering) gyldig i 170 timer/en uke 450,-
For hele året:
- Traktorer betaler ikke veiavgift 0,-
- Motorsykler, gyldig i 170 t/en uke 80,-
- Jegere fra jaktstart 20/08 til jaktslutt 23/12 pr bil 800,-
* Manuell godkjenning fra styret
** Har du ikke registrert deg innen 15 august vil du få tilsendt faktura fra Imsdalsvegen på hele beløpet. For 2020: kr 780,- for 2021: 1000,-

Betaling med VIPPS

Hvis du kjører inn fra Stor-Elvdal og skal ut igjen samme vei slik at du ikke passerer den automatiske bommen på Storfjellet betaler du engangsavgiften til VIPPS nr 58 11 85, husk å skrive inn registreringsnummer i kommentarfeltet.

Hvis du har betalt i VIPPS og likevel bestemmer deg for å kjøre ut over Storfjellet slik at du blir belastet dobbelt, så sender du kopi av begge kvitteringene til e-post veien@imsdalen.no. Hvis begge passeringen er innenfor 24 timer så vil vi refundere en avgift. Forvent noe saksbehandlingstid.