Veiavgift

Gjeldende veiavgifter fra 22 mai 2020

Vær oppmerksom på at engangsavgiften belastes begge veier, man har 170 timer / en uke som man kan kjøre før man blir belastet for neste avgift, uansett retning.

Avgiften gjelder for strekningen fylkesgrensen – Friisvegen, ikke betalt avgift belastes med fakturagebyr etter 48 timer fra passering av Youpark og faktura sendes ut derfra.

Betaling med VIPPS

Hvis du kjører inn fra Stor-Elvdal og skal ut igjen samme vei slik at du ikke passerer den automatiske bommen på Storfjellet betaler du engangsavgiften til VIPPS nr 58 11 85, husk å skrive inn registreringsnummer i kommentarfeltet.

Hvis du har betalt i VIPPS og likevel bestemmer deg for å kjøre ut over Storfjellet slik at du blir belastet dobbelt, så sender du kopi av begge kvitteringene til e-post veien@imsdalen.no. Hvis begge passeringen er innenfor 24 timer så vil vi refundere en avgift. Forvent noe saksbehandlingstid.